કવિ અને તેમનું હુલામણું નામ (ઉપનામ) - Latest Education News and job portal

Breaking

 Latest Education News and job portal

Aadhar Card ,ADHYAYAN NISHPATI ,BIRTHDAY,BPL List, circular, COVIND-19 D.EL.ED (NIOS) STUDY MATERIAL , DAILY CURRENT AFFAIRS FILE DOWNLOAD,Digital BOOK , education gr,EDUCATION POLICY 2020, English poem,STD 5 To 8 GK, GPSC EXAM, GTU CCC METIRIAL, GUNOTSAV-7 PEPAR , GUNOTSAV-8 PEPAR , Gyaan spatah, GYANKUNJ PROJECT,Health Tips,HINDI VYAKARAN ,SHIKHVA MATE VI,NISHTHA,NMMS EXAM , Online Hajari , OUR WEB APPS DOWNLORD , Paripatra , PIRIODICAL ASSESSMENTEST, pm , prayers

Monday, September 5, 2016

કવિ અને તેમનું હુલામણું નામ (ઉપનામ)

કવિ અને તેમનું  હુલામણું નામ (ઉપનામ)
 કાન્ત - મણિશંકર ભટ્ટ
 કાકાસાહેબ - દત્તાત્રેય કાલેલકર
ઘનશ્યામ - કનૈયાલાલ મુનશી
 ગાફિલ - મનુભાઈ ત્રિવેદી
 ચકોર - બંસીલાલ વર્મા
 ચંદામામા - ચંદ્રવદન મેહતા
 જયભિખ્ખુ - બાલાભાઈ દેસાઈ
 જિપ્સી -કિશનસિંહ ચાવડા
 ઠોઠ નિશાળીયો - બકુલ ત્રિપાઠી
 દર્શક - મનુભાઈ પંચોળી
 દ્વિરેફ, શેષ, સ્વૈરવિહારી - રામનારાયણ પાઠક
 ધૂમકેતુ - ગૌરીશંકર જોષી
 નિરાલા - સૂર્યકાન્ત ત્રિપાઠી
 પતીલ - મગનલાલ પટેલ
 પારાર્શય - મુકુન્દરાય પટણી
 પ્રાસન્નેય - હર્ષદ ત્રિવેદી
 પ્રિયદર્શી - મધુસૂદેન પારેખ
 પુનર્વસુ - લાભશંકર ઠાકર
 પ્રેમભક્તિ - કવિ ન્હાનાલાલ
 ફિલસુફ - ચીનુભઈ પટવા
 બાદરાયણ - ભાનુશંકર વ્યાસ
 બુલબુલ - ડાહ્યાભાઈ દેરાસરી
 બેકાર - ઈબ્રાહીમ પટેલ
 બેફામ - બરકતઅલી વિરાણી
 મકરંદ - રમણભાઈ નીલકંઠ
 પ્રેમસખિ - પ્રેમાનંદ સ્વામી
 અઝિઝ - ધનશંકર ત્રિપાઠી
 અદલ - અરદેશર ખબરદાર
 અનામી - રણજિતભાઈ પટેલ
 અજ્ઞેય - સચ્ચિદાનંદ વાત્સ્યાયન
 ઉપવાસી - ભોગીલાલ ગાંધી
 ઉશનસ્ - નટવરલાલ પંડ્યા
 કલાપી - સુરસિંહજી ગોહિલ
 મસ્ત, બાલ, કલાન્ત - બાલશંકર કંથારિયા
 મસ્તકવિ - ત્રિભુવન ભટ્ટ
 મૂષિકાર - રસિકલાલ પરીખ
 લલિત - જમનાશંકર બૂચ
 વનમાળી વાંકો - દેવેન્દ્ર ઓઝા
 વાસુકિ - ઉમાશંકર જોષી
 વૈશંપાયન - કરસનદાસ માણેક
 શયદા - હરજી દામાણી
 શિવમ સુંદરમ્ - હિંમતલાલ પટેલ
 શૂન્ય - અલીખાન બલોચ
 શૌનિક - અનંતરાય રાવળ
 સત્યમ્ - શાંતિલાલ શાહ
 સરોદ - મનુભાઈ ત્રિવેદી
 સવ્યસાચી - ધીરુભાઈ ઠાકોર
 સાહિત્ય પ્રિય - ચુનીલાલ શાહ
 સેહેની - બળવંતરાય ઠાકોર
 સુધાંશુ - દામોદર ભટ્ટ
 સુન્દરમ્ - ત્રિભુવનદાસ લુહાર
 સોપાન - મોહનલાલ મેહતા
 સ્નેહરશ્મિ - ઝીણાભાઈ દેસાઈ
 સહજ - વિવેક કાણ
➲    તખલ્લુસ

1. રમણભાઈ નીલકંઠ – ’મકરંદ’
2. ત્રિભુવનદાસ લુહાર –  ‘સુન્દરમ’ ,’ત્રિશુલ’
3. મનુભાઈ પંચોળી – ’ દર્શક’
4. લાભશંકર ઠાકર – ’લઘરો’
5. નટવરલાલ પંડ્યા  – ‘ઉશનસ’
6. કનૈયાલાલ મુનશી – ‘ઘનશ્યામ ‘
7. હર્ષદ ત્રિવેદી  – ’પ્રાસન્નેય ‘
8. ભાનુશંકર વ્યાસ  –  ‘બાદરાયણ’
9. ગૌરીશંકર જોશી  –  ‘ધૂમકેતુ ‘
10. બાલશંકર કંથારિયા – ’કલાન્ત ‘, ’મસ્ત’
11. બરકતઅલી વિરાણી – ’બેફામ ‘
12. ઉમાશંકર જોશી – ’ વાસુકી ‘
13. રામનારાયણ પાઠક – ’ શેષ’ , ’સ્વૈરવિહાર’
14. સુરસિંહજી ગોહિલ – ’ કલાપી’
15. કેશવલાલ હ. ધ્રુવ – ’ વનમાળી ‘
16. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ  –”કાન્ત’
17. બાલારામ દેસાઈ  –’જયભિખ્ખુ ‘
18. મધુસુદન પારેખ  –’પ્રિયદર્શી ‘
19. અક્ષયદાસ સોની  –’અખો’
20. લાલજીભાઈ સુથાર  –‘ નિષ્કુળાનંદ’
21. લાડુભાઈ બારોટ  – ‘ બ્રહ્માનંદ ‘
22. બંસીલાલ વર્મા  – ‘ ચકોર’
23. જીણાભાઇ દેસાઈ  –’ સ્નેહરશ્મિ ‘
24. છોટાલાલ શાસ્ત્રી  –’ છોટમ’
25. દયાશંકર પંડ્યા  –‘દયારામ ‘
26. સચ્ચિદાનંદ વાત્સાયન  –‘ અજ્ઞેય ‘
27. દત્તાત્રેય કાલેલકર  –‘ કાકાસાહેબ ‘
28. કિશનસિંહ ચાવડા  – ’ જિપ્સી’
29. મગનલાલ ભૂ.પટેલ –’ પતીલ’
30. લાભશંકર ઠાકર  –’ પુનર્વસુ ‘
31. બાલાશંકર કંથારિયા  – ‘ બાલ’
32. જમનાશંકર મ.બુચ  –‘ લલિત’
33. હરાજી લવજી દામજી  –’ શયદા ‘
34. મોહનલાલ મહેતા  –’ સોપાન’
35. ભોગીલાલ ગાંધી  –’ ઉપવાસી ‘
36. બકુલ ત્રિપાઠી  – ‘ ઠોઠ નિશાળીયો ‘
37. રામનારાયણ વી.પાઠક  – ‘ દ્રીરેફ ‘
38. સૂર્યકાંત ત્રિપાઠી  – ‘ નિરાલા’
39. નાથાલાલ કવિ  –’ પ્રેમભક્તિ ‘
40. ઈબ્રાહીમ દા. પટેલ  – ‘ બેકાર ‘
41. દેવેન્દ્ર ઓઝા – ‘ વનમાળી વાંકો ‘
42. કરસનદાસ માણેક – ‘ વૈશંપાયન ‘
43. અલીખાન બલોચ  –’ શૂન્ય ‘
44. અનંતરાય રાવળ  – ‘ શૌનિક ‘
45. બ.ક.ઠાકર  –’ સેહેની ‘
46. અબ્બાસ મ. વાસી  –’ મરીઝ ‘
47. અરદેશર ખબરદાર  –’ અદલ’
48. ચંદ્રવદન સી .મહેતા –’ચાંદામામા ‘
49. મધુસુદન વ.ઠાકર  –’મધુર
www.ganpatjithakor.in
શિક્ષક પરીવાર નર્મદા